Vi udfører bl.a. arbejde indenfor:

 

Nybygning, ombygning, samt vedligeholdelse,
både ude og inde

Flyttelejligheder

Facaderenovering og andet facadearbejde

Vinduer og trappeopgange

Tapetseringer

 

Vi rådgiver og vejleder om farvevalg og malingstyper.

Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner.
Vi udfører malerarbejde i primært Danmark, men også
i resten af Nordeuropa.